Every year thousands of people gather somewhere in the desert in Nevada to create a temporary city called the Black Rock City. The community that is formed is solely devoted to art, self-expression and self-reliance.

Elk jaar komen duizenden mensen samen in het midden van de woestijn in Nevada om een tijdelijke gemeenschap te vormen. Black Rock City. De gemeenschap die wordt gevormd is toegewijd aan kunst, zelfexpressie en zelfvoorziening.

This slideshow requires JavaScript.

A little piece of history…

Burning man originated in San Francisco, 1986 as a huge bonfire where a wooden man was lit on fire in honour of the solstice. After a few years Larry Harvey and  Jerry James, the  organisers, moved it to the Black Rock Desert in Nevada where it attracted a lot more spectators. The men who came up with the idea started to change the purpose of the event from only a simple bonfire to a huge festival with the goal as to unite as many as people as possible, completely different from each other. The name refers to the almost holy ritual at the end of the festival: the burning of the Wicker Man.

Burning Man ontstond in San Francisco in 1986 waar men een gigantische houten man verbrande op het strand ter ere van de zonnewende. Larry Harvey en Jerry James, de organisatoren, besloten het evenement naar de Black Rock Desert te verhuizen waar het veel meer mensen aantrok. Het doel verschoof van het vereren van een natuurfenomeen naar het streven om zoveel mogelijk verschillende mensen te verenigen is een gemeenschap, los van politiek. De naam van het festival stamt wel nog altijd af van het verbranden van de Wicker Man. Dit wordt nog elk jaar gedaan als afsluiter van de week.

This slideshow requires JavaScript.

Life on the festival

The participants are expected to be self-sufficient. You’ll have to attend to your own food, water and sleeping spot. Gifting is a very important term in the camp. It means you have share everything you have brought with someone else. This does not mean counter trading. You are supposed to give stuff away and receive from other people. Money becomes trivial, even unwanted. The camp forms a big C with main roads running through them, each of them with a different theme.

De deelnemers worden verwacht in alles zelf te voorzien. Water, eten en een eigen slaapplek moet je zelf allemaal organiseren. Een heel belangrijke term in het kamp is Gifting. Overleven in een woestijn kan je alleen door alles wat je zelf hebt, te delen met je medemens. Dit wilt niet zeggen dat je ruilhandel moet gaan drijven. Je moet iets kunnen geven zonder er iets voor terug te verwachten. Geld wordt iets onbelangrijks, iets ongewenst. Het kamp is altijd opgesteld in een grote C-vorm. Elke ‘hoofdstraat’ heeft zijn eigen thema.

This slideshow requires JavaScript.

Individuality and community come together

The purpose of the festival is to express yourself the way you want, even if it’s in an unconventional way. People give voice to there thoughts and ideals by wearing whatever they want based on religion, sexual orientation and beliefs (or not wearing). When it comes to art, Burning Man wants to change the way we see art. Art is not a commodity that we have to accept the way it is, made by an someone we don’t know. The point of Burning Man is that we see art as an interactive, participatory, shared experience of creative expression. When we combine our individual thinking and express this together, we get a new community that will accept everyone as for the way they are. This is what Burning Man stands for.

De bedoeling van Burning Man is dat je jezelf kan uitdrukken op de manier die jij wilt, ook al is dit op een onconventionele manier. Je kan dragen wat je wilt gebaseerd op geloof, overtuiging en geaardheid (of niet dragen). Een tweede doel is onze kijk op kunst veranderen. Op de dag van vandaag is kunst niet veel meer dan een consumptieproduct, gemaakt door zij die er veel van kennen. Burning Man wilt ons laten zien dat kunst zoveel meer is. Het is interactieve, gedeelde beleving waar iedereen zich kan uiten zoals hij of zij wilt. Door onze eigen ideeën en gedachten te combineren met die van anderen kunnen we een nieuwe maatschappij vormen, al is het maar voor een week. Het doel is om een week lang een gemeenschap te vormen waar iedereen aanvaard wordt.

This slideshow requires JavaScript.

This year

This year’s theme will be RADICAL RITUAL. Since the beginning of mankind we make up different rituals and think of them as sacred. We give certain objects a value which gives them a kind of power over us. It sounds really weird but everyone does it on a certain scale. A necklace we think important, a flower which when we see it, will bring us good luck,…We do this in order to belong together, to a society. This year Burning Man will encourage the participants to make up rituals to create an even more solid community. Somewhere in the middle of the dessert there will appear a sacred temple which will be the centre of belief. It will give us a sense of belonging, even in the middle of nowhere.

Het thema dit jaar is RADICAL RITUAL oftewel ‘het radicale ritueel’. Al sinds het ontstaan van de mens verzinnen we heilige rituelen. We geven objecten een betekenis en geven ze zo een soort van macht over ons leven. Dit klinkt allemaal zeer gek, maar denk er eens over na. Een bloem die we zien die geluk brengt, een kettinkje dat we dragen tijdens de examens omdat we anders zouden buizen,…We doen dit om ons deel te laten voelen van een gemeenschap. Een groep mensen die het zelfde ritueel uitvoeren, horen als bij toverslag samen. Burning Man wilt ons dit jaar dan ook extra aanmoedigen om rituelen te verzinnen en relikwieën te aanbidden zodat er een nog sterker samenhangende samenleving ontstaat. Het thema wilt aantonen dat we zelfs in de uiterste hoeken van de wereld en soort thuis willen creëren.

http://burningman.org/

This slideshow requires JavaScript.

Pictures: Trey Ratcliffe, photographer

Foto’s: Trey Ratcliffe, fotograaf

gallery: https://stuckincustoms.smugmug.com/Burning-Man/i-vN3Wdd7

Advertisements